Dostęp do innowacji dla mikro i małych firm | timmp.pl

Siłą napędową polskiej gospodarki są mikro i małe przedsiębiorstwa. Stąd tak ważne jest, aby ich poziom techniczny i merytoryczny był jak najwyższy.

 

Duży przemysł został zdominowany przez koncerny zagraniczne, które posiadają zaawansowany know-how. Małe polskie firmy, chcąc z nimi kooperować muszą dostosowywać swój potencjał techniczny do wymagań odbiorców ich usług. Regionem, gdzie koncentruje się współpraca biznesowa polskich firm z dużymi podmiotami jest m.in. Śląsk. To tradycyjne centrum polskiego przemysłu i dlatego małe firmy z obszaru Śląska potrzebują wsparcia oraz transferu w zakresie innowacji.

 

To żmudny, lecz konieczny proces. Oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego nie posiadamy już rodzimego przemysłu działającego na dużą skalę, a skupiamy się jedynie na mikro przedsiębiorcach.